Nghe mp3 audio bên dưới:

Lưu ý: Nghe mp3 nên tắt màn hình điện thoại tránh nóng máy và tiết kiệm pin
Có thực mới vực được đạo – Thích Thiện Tuệ
4.9 (26) votes

Vấn đáp Phật pháp tại chùa Pháp Bảo, Bình Chánh thầy Thích Thiện Tuệ giải đáp câu nói: Có thực mới vực được đạo

Con đường tu tập phải đi ngang qua bao tử? Có phải đơn giản là muốn tu, làm từ thiện được là phải ăn

Đăng nhận xét