Nghe mp3 audio bên dưới:

Lưu ý: Nghe mp3 nên tắt màn hình điện thoại tránh nóng máy và tiết kiệm pin
Đức Phật thành Phật do Thiền Định hay niệm Phật
4.9 (29) votes

duc phat thanh phat do thien dinh hay niem phatPháp thoại vấn đáp Đức Phật thành Phật do Thiền Định hay niệm Phật

Thuyết giảng bởi thầy Thích Trí Huệ

– Một câu hỏi chấp có ý nghĩa so sánh, mang tính chất gài