Nghe mp3 audio bên dưới:

Lưu ý: Nghe mp3 nên tắt màn hình điện thoại tránh nóng máy và tiết kiệm pin
Đừng vội tin vào Mắt Mình – Thích Phước Tiến
4.8 (27) votes

Nhân chuyến hoằng pháp tại Tp Đà Nẵng, tại Thiền Viện Bồ Đề Q. Linh Chiểu thầy Thích Phước Tiến quang lâm thuyết giảng thời pháp chủ đề Đừng vội tin vào Mắt Mình

Tóm tắt ý pháp thoại Đừng vội tin vào Mắt Mình

Chúng ta rất chủ quan về cái nghe, cái nhìn của mình về một cái gì đó cho nên oan phiến não riết là như vậy.

Tất cả mọi người nhìn mọi vật, mọi việc gì, xin thưa chỉ thấy được một khúc đuôi rất nhỏ của một con rắn mà thôi.