Nghe mp3 audio bên dưới:

Lưu ý: Nghe mp3 nên tắt màn hình điện thoại tránh nóng máy và tiết kiệm pin
Giải nghĩa “Thượng trí Hạ Tịnh” là gì
4.9 (7) votes

giai nghia thuong tri ha tinh thich phap hoaNam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát. Xin thầy Pháp Hòa giải nghĩa cho con hiểu câu “Thượng trí Hạ Tịnh” khi quý thầy xưng danh quý Thượng tọa hay Hòa Thượng