Nghe mp3 audio bên dưới:

Lưu ý: Nghe mp3 nên tắt màn hình điện thoại tránh nóng máy và tiết kiệm pin
Kinh ba cánh cửa giải thoát
4.7 (14) votes

Phật thuyết Kinh ba cánh cửa giải thoát

Kinh ba cánh cửa giải thoát trong kinh tụng hằng ngày do Thượng tọa Thích Nhật Từ biên soạn, giọng đọc của Nhã Quỳnh.

Ba cánh cửa giải thoát còn gọi là pháp ấn màu nhiệm. Phân tích pháp ấn này, quý vị đem nhận thức thanh tịnh ra để nghe cho kỹ, tiếp nhận thấu đáo, khéo léo sử dụng để hành trì.