Nghe mp3 audio bên dưới:

Lưu ý: Nghe mp3 nên tắt màn hình điện thoại tránh nóng máy và tiết kiệm pin
Kinh bốn điều nương tựa
4.7 (21) votes

Phật thuyết Kinh Kinh bốn điều nương tựa

Kinh bốn điều nương tựa trong kinh tụng hằng ngày do Thượng tọa Thích Nhật Từ biên soạn được thể hiện qua giọng đọc Phong Phú và Nhã Quỳnh

bon dieu nuong tua kinh tung hang ngayLúc bấy giờ, Bồ Tát Ca Diếp thưa: Bạch đức Thế Tôn như lời ngày dạy chúng con phải nghe theo bốn điều. Một là nương tựa pháp không nương tựa người, hai là nương tựa nghĩa không nương tựa lời…