Nghe mp3 audio bên dưới:

Lưu ý: Nghe mp3 nên tắt màn hình điện thoại tránh nóng máy và tiết kiệm pin
Kinh bốn lãnh vực Quán Niệm thứ 33
4.7 (23) votes

Phật thuyết Kinh bốn lãnh vực Quán Niệm thứ 33

Kinh bốn lãnh vực Quán Niệm 33 trong kinh tụng hằng ngày do thầy Thích Nhật Từ biên soạn được thể hiện qua giọng đọc Phong Phú và Nhã Quỳnh

bon lanh vuc quan niem diet tru so hai bat anThuở ấy tôi nghe đức Phật bảo có một con đường dẫn chúng sanh đến thanh tịnh diệt trừ lo lắng và sợ hãi, chấm dứt bất an và đạt tới Chánh Pháp. Con đường ấy là con đường an trú trong bốn lãnh vực quán niệm.