Nghe mp3 audio bên dưới:

Lưu ý: Nghe mp3 nên tắt màn hình điện thoại tránh nóng máy và tiết kiệm pin
Kinh nền tảng Đức Tin thứ 5
4.6 (19) votes

Phật thuyết Kinh nền tảng đức tin

Kinh nền tảng Đức Tin thứ 5 trong kinh tụng hằng ngày do Thượng tọa Thích Nhật Từ biên soạn được thể hiện qua giọng đọc Phong Phú và Nhã Quỳnh

kinh nen tang duc tin thu 5Hôm ấy dân chúng quay quần dấng an đức Phật, người quay quần cung kính đãnh lễ, có người lễ phép khoanh tay, và có người lặng lễ đứng nhìn tôn nhan đức Phật. Và một vài người trong số họ bắt đầu thưa chuyện, bạch đức Thế Tôn…