Nghe mp3 audio bên dưới:

Lưu ý: Nghe mp3 nên tắt màn hình điện thoại tránh nóng máy và tiết kiệm pin
Kinh người áo trắng
4.7 (15) votes

Phật thuyết Kinh người áo trắng

Kinh người áo trắng trong kinh tụng hằng ngày do Thượng tọa Thích Nhật Từ biên soạn. Ngày ấy, Cốc Cô Đọc cùng 500 tăng khác đến gốc cây nơi đức Phật lưu trú, Tôn giả Xá Lợi Phất dùng nhiều phương tiện khéo léo để thuyết pháp cho các vị cư sĩ này

kinh nguoi ao trang kinh phat cho nguoi tai giaSau khi mọi người an tọa, đức Phật mới bảo với Xá Lơi Phất “Này Xá lợi Phất, ông có biết rằng nếu một vị đệ tử Áo Trắng có đạo hạnh, biết hộ trì 5 giới pháp”