Nghe mp3 audio bên dưới:

Lưu ý: Nghe mp3 nên tắt màn hình điện thoại tránh nóng máy và tiết kiệm pin
Kinh người biết sống một mình
4.6 (11) votes

Phật thuyết kinh Kinh người biết sống một mình

Kinh người biết sống một mình trong kinh tụng hằng ngày do Thượng tọa Thích Nhật Từ biên soạn