Nghe mp3 audio bên dưới:

Lưu ý: Nghe mp3 nên tắt màn hình điện thoại tránh nóng máy và tiết kiệm pin
Làm sao cứu khổ song thân – ĐĐ Thích Trí Huệ
4.9 (26) votes

Bài giảng Làm sao cứu khổ song thân do thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Phổ Minh quận 8.

Trong ngày tự tứ tháng 7 thì có một cái lễ gọi là lễ Vu Lan Thắng Hội (Vu Lan Báo Hiếu)

Hằng năm Chư Tăng ra hạ có liên quan đến lễ Vu Lan tại vì Mục Kiền Liên cứu mẹ mình ngay ngày đó.

Chết đi không phải là hết mà chết đi không phải còn hoài, mà luân phiên trong cảnh giới với nhau

Cúng dường trai tăng cho tất cả các vị bị đọa trong cảnh giới khổ đau, nhờ phước báo công đức đó mà vãng sanh thoát hóa.