Nghe mp3 audio bên dưới:

Lưu ý: Nghe mp3 nên tắt màn hình điện thoại tránh nóng máy và tiết kiệm pin
Ma về phá con người
4.9 (14) votes

Vấn đáp Ma về phá con người bởi thượng tọa Thích Nhật Từ

Địa điểm thuyết giảng: Chùa Đức Lâm Nhật Bản vào ngày 31.3.2016. Nếu người đã chết lâu thì có nghĩa họ đã tái sanh rồi sao (Ma về phá con người được). Vấn đề của con là đã gặp…