Nghe mp3 audio bên dưới:

Lưu ý: Nghe mp3 nên tắt màn hình điện thoại tránh nóng máy và tiết kiệm pin
Nghiệp và Phước Báo hình thành thế nào
4.9 (23) votes

Có những người thang trời trách đất “Tôi có làm gì nên tội mà sao lãnh thế này“. Qua bài giảng Nghiệp và Phước Báo hình thành thế nào do thầy Thích Trí Huệ chia sẻ tại Tịnh Xá Hương Thiền Virginia, Mỹ Quốc chúng ta sẽ có dịp để hiểu rõ hơn