Nghe mp3 audio bên dưới:

Lưu ý: Nghe mp3 nên tắt màn hình điện thoại tránh nóng máy và tiết kiệm pin
Người hay chửi người khác là đồ điếm bị quả báo gì
4.9 (13) votes

Gần đây quý vị có nghe câu nghiệp tụ vành môi? Mình chửi người ta như: ngu như bò, ăn như heo, xấu như quỷ… Có gặp quả báo không?

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát. Buổi vấn đáp Phật pháp tại chùa Pháp Bảo, Bình Chánh thầy Thích Thiện Tuệ chia sẻ pháp thoại Người hay chửi người khác là đồ điếm bị quả báo gì

Đăng nhận xét