Nghe mp3 audio bên dưới:

Lưu ý: Nghe mp3 nên tắt màn hình điện thoại tránh nóng máy và tiết kiệm pin
Phóng sanh và cứu khổ – Thầy Thích Pháp Hòa
4.9 (13) votes

phong sanh va cuu kho nen chon cai naoXin thầy Thích Pháp Hòa giải đáp Phóng sanh và cứu khổ cái nào mang lại phước báu nhiều nhất.

Trả lời: Còn mình thấy thả con vật không tốt bằng thả con người, cái đó mình nhìn còn chút phân biệt, còn đối với Đức Phật thì… mời nghe tiếp