Nghe mp3 audio bên dưới:

Lưu ý: Nghe mp3 nên tắt màn hình điện thoại tránh nóng máy và tiết kiệm pin
Ta và Thế Giới – Mp3 thầy Thích Trí Huệ
4.8 (16) votes

Tại công ty Bảo Hiểm Bảo Việt thầy Thích Trí Huệ có buổi chia sẻ Phật Pháp với chủ đề Ta và Thế Giới