Nghe mp3 audio bên dưới:

Lưu ý: Nghe mp3 nên tắt màn hình điện thoại tránh nóng máy và tiết kiệm pin
Thuê ca sĩ về chùa hát có hợp lý với nơi Tôn Nghiêm không ?
4.8 (25) votes

Câu hỏi Vấn đáp Ăn Thuê ca sĩ về chùa hát có hợp lý với nơi Tôn Nghiêm không?

thue ca si ve chua hat vay con ton nghiem khong

Kính thầy (giáo thọ: Thầy Thích Phước Tiến) nhiều chùa thuê ca sĩ về hát nhân các buổi đại lễ, con có hỏi thì các thầy đó nói việc đó là phương tiện giúp nhiều người biết về chùa. Vậy nó có hợp lý với nơi tôn nghiêm không?