Nghe mp3 audio bên dưới:

Lưu ý: Nghe mp3 nên tắt màn hình điện thoại tránh nóng máy và tiết kiệm pin
Trì tụng Thần Chú có nên không
4.6 (7) votes

Vấn đáp về việc Trì tụng Thần Chú bởi thượng tọa Thích Nhật Từ

Địa điểm thuyết giảng: Học viện Phật giáo Việt Nam Bình Chánh, Việt Nam