Nghe mp3 audio bên dưới:

Lưu ý: Nghe mp3 nên tắt màn hình điện thoại tránh nóng máy và tiết kiệm pin
Xem phong thủy đón năm mới – Thầy Thích Trí Huệ 2019
5 (13) votes

Ngày tu một ngày An Lạc Chùa Phật Quang Tân Bình thỉnh thầy Thích Trí Huệ đến chia sẻ thời pháp chủ đề Xem phong thủy đón năm mới